TIETOA AUTONTUOJILLE

Lue huolellisesti infopaketti

TIETOA AUTONTUOJILLE

NÄYTTELYTOIMISTO JA RAKENTAMINEN Näyttelytoimisto avataan ja näyttelyn rakentaminen alkaa perjantaina 29. syyskuuta klo 10.30.

TAPAHTUMAPAIKKA JA AUKIOLOAJAT Aino Areena, Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää.
Rakentaminen perjantaina 29. syyskuuta. 
Ajoneuvoja voi alkaa tuoda paikalle ja osastoja rakentaa perjantaina klo 10.30 alkaen. Ajoneuvon on oltava sisällä viimeistään klo 20.00 mennessä ja osastojen on oltava valmiit perjantaina klo 21.00 mennessä.

PAIKAN VAHVISTAMINEN Osallistuaksesi näyttelyyn, tarjoa autosi esille. Näyttelyjärjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä, sijoittaa varapaikalle tai hylätä ilmoittautumisen. Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun näyttelyn järjestäjä on lähettänyt kirjallisen vahvistuksen ajoneuvosi ilmoittautumisesta. Osallistuminen on maksutonta. Jos et pääse osallistumaan tapahtumaan, peruuta paikka kirjallisesti esim. sähköpostitse. Jos näyttelyjärjestäjälle aiheutuu kuluja ajoneuvosi osallistumisesta ennen peruutusta ja sen jälkeen, olet velvollinen korvaamaan nämä kulut.

AUTON TUONTI JA NOUTO Voit tuoda oman autosi paikalle perjantaina 29. syyskuuta klo 10.30-20.00 välisenä aikana. Auton tulee olla näyttelyn sisällä ja sille varatussa paikassa perjantaina klo 21.00 mennessä. Auton saa käynnistää ja viedä pois osastolta vasta sunnuntaina, kun näyttely on virallisesti päättynyt. Autoja ei saa käynnistellä tapahtumassa eikä tapahtuman aikana näyttelyn ollessa käynnissä. Ajoneuvo tulee viedä pois näyttelyalueelta heti purun alkaessa klo 16.00. Poikkeuksena ovat näyttelyn ulkomaiset vieraat, jotka saattavat poistua sovitusti vasta sunnuntaina klo 15.00 mennessä. Osastolla olevassa autossa tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta, päävirta pois päältä tai akkujohto irrotettuna koko tapahtuman ajan. Huolehdi myös tarvittaessa autosi alle sijoitettavasta imeytysmatosta mahdollisten vuotojen varalta. Ota avain pois virtalukosta ja säilytä se tallessa.

SÄHKÖ Jos autosi tarvitsee sähköä, tilaa se etukäteen riittävän ajoissa. Järjestäjä kattaa sähkökulut osallistujan puolesta. Sähkö on tarkoitettu esimerkiksi auton erikoisvalaistukseen, osastolle tulevan näytön tai muiden osaston koristeiden tarvitsemille sähkölaitteille. Älä tilaa sähköä turhaan, sillä jokainen sähkökytkentä aiheuttaa kustannuksia järjestäjälle. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksesta aiheutuvista vahingoista, eikä se ota vastuuta näytteilleasettajan mukana tuomiin sähkölaitteisiin mahdollisesti kohdistuvista vioista tai niiden aiheuttamista vahingoista.

TRAILERIT Trailereiden, raskaan kaluston tai mahdollisen toisen auton tulee olla tapahtuman aikana niille erikseen varatuilla paikoilla. Järjestäjä ei vastaa trailerien ja muiden ajoneuvojen turvallisuudesta säilytyksen aikana. Trailerit tulee lukita säilytyksen ajaksi. Traileria ei saa tuoda tapahtumapaikalle ennen kuin tapahtuma on virallisesti päättynyt.

AUTON PESU Näyttelypaikalla on ajoneuvojen pesupaikka, jossa auton omistajat voivat pestä ajoneuvonsa jonotusjärjestyksessä. Pese autosi nopeasti ja siirry kuivaamaan se eri paikkaan. Voit nopeuttaa prosessia suorittamalla peruspesun autollesi jo kotona. Huolehdi siitä, että pesualue pysyy siistinä käytön jälkeen.

NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS Järjestäjä tekee lopullisen päätöksen ajoneuvojen sijoittelusta.

KULKULUVAT/RANNEKKEET Jokainen ajoneuvon tuonut henkilö saa kaksi ranneketta, jotka toimivat kulkulupina tapahtuman aikana. Rannekkeet noudetaan saapuessa näytteilleasettajainfosta. Lisärannekkeita voi ostaa lauantaina 50 euron hintaan ja sunnuntaina 18 euron hintaan näytteilleasettajapalvelusta. Rannekkeella on pääsy molempiin näyttelypäiviin ja tapahtuman jatkobileisiin. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta myydä tapahtuman kutsuja tai kulkulupia eteenpäin.

ASIAKASKUTSULIPUT Näytteilleasettajat voivat tilata asiakkailleen kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskutsulippuja. Lippu, jossa on kutsujan nimi ja asiakkaan tiedot, oikeuttaa yhteen käyntiin viikonlopun aikana. Asiakaskutsulippuja voi tilata hintaan 20 euroa 11.9. asti. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero laskutuksen yhteydessä. Asiakaskutsulippuja ei saa myydä eteenpäin. Minimimäärä tilaukselle on 10 kappaletta. Laskutus perustuu tilattujen lippujen määrään. Maksun suorittamisen jälkeen liput postitetaan asiakkaalle. Toimituskulu 15 euroa lisätään laskun loppusummaan.

VARTIOINTI Järjestäjä vastaa yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei ole vastuussa näytteilleasettajien tavaroiden tai rakenteiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyyn liittyvät tavarat tai esitteet vastaanotetaan ja kuittaataan aina näytteilleasettajan toimesta.

SOMISTAMINEN Suosittelemme somistamaan auton näyttämään teemaansa sopivalta. Osastolla käytettyjen herkästi syttyvien materiaalien tulee olla palosuojattuja. Palosuojausaineita voi hankkia hyvin varustetuista rautakaupoista.

PALOTURVALLISUUS Jos osastolla on teltta tai vastaava katostyyppinen rakenne, se tulee varustaa palovaroittimella ja alkusammutuslaitteella. Suosittelemme sisätilaan hiilidioksidipohjaista alkusammutinta, joka sopii nestepalojen ja sähköpalojen sammuttamiseen aiheuttamatta ympäristöhaittoja.

ÖLJYVUODOT JA SILIKONIN KÄYTTÖ Jos autosi vuotaa nesteitä, kuten polttoainetta tai öljyä, huolehdi riittävästä imeytysmateriaalista autosi alla. Jos käytät silikonia esimerkiksi renkaiden kiillotuksessa, varmista, ettei silikoni leviä lattialle. Nesteistä ja silikonista aiheutuvat erikoispesut lattiassa aiheuttavat kustannuksia, jotka ajoneuvon tuojan on korvattava. Hinta määräytyy puhdistettavan alueen mukaan, ja järjestäjä laskuttaa tämän jälkikäteen, joten huolehdi, ettet aiheuta tarpeettomia kustannuksia.

VAKUUTUKSET Järjestäjällä on vastuuvakuutus, joka kattaa vakuutusehtojen mukaisesti ne henkilö- tai esinevahingot, joihin vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Vastuuvakuutus ei kata näytteilleasettajan tai sen alihankkijan laitteista, asennuksista tai rakenteista aiheutuvia vahinkoja, joten näytteilleasettajien sekä teknisten palvelujen tarjoajien on hankittava asianmukaiset vastuu- ja muut vakuutukset tapahtuman ajaksi.

YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaikenlainen materiaalin kiinnittäminen tapahtuma-alueen rakennuksiin, kattoihin, pylväisiin tai seinäelementteihin on ehdottomasti kielletty. Näytteilleasettaja tai tekninen palvelujen tarjoaja on täysin vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näistä kiinnityksistä messukeskuksen rakennuksille tai tapahtuman asiakkaille. Poikkeaminen näistä määräyksistä ilman järjestäjän suostumusta voi johtaa osaston sulkemiseen tai aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yksimiehisessä välimiesoikeudessa, jonka osapuolet ovat sopineet, tai ellei näin ole, sovelletaan Vantaan kaupungin lainsäädäntöpaikkaa.

FORCE MAJEURE Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tapahtuman tai siirtää se toiseen ajankohtaan tai paikkaan, jos se ei voi toteutua suunnitellusti ylivoimaisten esteiden vuoksi. Jos tapahtuma ei voi järjestämisestä johtuen toteutua viranomaismääräyksistä tai muista järjestäjän hallinnan ulkopuolisista esteistä, korvausvelvollisuutta ei ole. Tervetuloa!