OSALLISTUMISEHDOT


Lue huolellisesti tapahtuman osallistumisehdot

Tapahtuman osallistumisehdot

Tapahtuman osallistumisehdot: Lähettämällä sähköisen osastovarauksen ja saatuasi paikan vahvistuksen, sitoudut osallistumaan tapahtumaan ja noudattamaan yleisiä osallistumisehtoja, paikan järjestyssääntöjä sekä muita ohjeita. Järjestäjällä on oikeus muuttaa osaston kokoa enintään 10 % tai muuttaa osaston sijaintia, jos tapahtuman sijoitus muuttuu alkuperäisestä suunnitelmasta ilman korvausta.

YLEISET EHDOT: Näytteilleasettaja ei saa luovuttaa tai jälleenmyydä osastoaan kolmansille osapuolille. Paikkavaraus koskee vain yhtä yritystä per varaus. Yhteisosastolla tulevien on otettava erikseen yhteyttä järjestäjään. Tapahtumassa sallitaan alan tavaroiden ja palveluiden vähittäismyynti, ja tämä oikeus lunastetaan maksamalla ilmoittautumismaksu. Ruokamyynti, maistatukset sekä juoma- tai alkoholianniskelu ovat kiellettyjä ilman erillistä lupaa. Toimijoiden, jotka eivät ole ilmoittautuneet näytteilleasettajaksi, ei ole lupaa tehdä markkinointia tai jakaa markkinointimateriaalia.

MAKSUEHDOT: Osasto varmistuu, kun näytteilleasettaja saa sähköpostivahvistuksen varauksesta. Paikkavaraus astuu voimaan seitsemän (7) päivää vastaanotetun paikkavahvistuksen jälkeen ja on sen jälkeen sitova. Mikäli tapahtumaan on 7 tai alle päiviä, katsotaan paikka vahvistetuksi vahvistuksen yhteydessä. Osasto on kokonaisuudessaan vahvistettu, kun näytteilleasettaja on maksanut paikkavarauksen. Tilausvahvistuksen mukaiset maksut suoritetaan järjestäjän ilmoittamien maksuehtojen mukaisesti. Osaston ja tilattujen tuotteiden tulee olla maksettuina ennen tapahtuman alkua.

PERUUTUSEHDOT: Jos yritys peruuttaa osallistumisensa omasta päätöksestään, sovelletaan tapahtuman peruutusehtoja. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa paikkansa maksutta seitsemän (7) arkipäivän sisällä tapahtumajärjestäjän lähettämästä vahvistuksesta. Jos peruutus tai osaston pienentäminen tehdään tämän jälkeen, näytteilleasettaja on velvollinen maksamaan jo erääntyneet maksut. Peruutus on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti tapahtuman järjestäjälle. Puhelimitse tehtyjä peruutuksia ei oteta vastaan. Ennen kesäkuun 15. päivää tehdyistä peruutuksista peritään 50 % vahvistetusta hinnasta. Kesäkuun 16. päivän jälkeen tehdyissä peruutuksissa järjestäjällä on oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä. Mikäli peruutus tapahtuu, osastopaikka vapautuu järjestäjälle uudelleen vuokrattavaksi tai käytettäväksi.

KULKULUVAT: Näytteilleasettajat saavat näytteilleasettajapassit käyttöönsä viikonlopun ajaksi. Osastolle jaettavat kulkuluvat menevät osastojen neliöiden mukaan ja ne jaetaan paikan päällä rakentelun yhteydessä tapahtuman INFO-pisteeltä. Rakentajapassi oikeuttaa rakenteluun perjantaina. Osastojen purkajat pääsevät tapahtumaan heti kun näyttely on sulkeutunut.

Lisäinfoa tulee näytteilleasettajille paikkavahvistuksen jälkeen sekä ennen tapahtumaa.

SÄHKÖTYÖT: Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa osastollaan tarvitsemansa sähkövirran sekä tarpeelliset asennustyöt. Järjestäjä ei vastaa sähkökatkoksesta aiheutuneista vahingoista eikä näytteilleasettajan tuomista sähkötuotteiden mahdollisista vioista ja niiden aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettajalla ei ole lupaa tehdä sähkötöitä tai kytkeä sähköjä.

PALOTURVALLISUUS: Jos osastolle tulee teltta tai siihen rinnastettava katos, se on varustettava palovaroittimella ja 6kg alkusammutuspullolla. Mikäli osastolla on ajoneuvo, on siitä irrotettava akkunavat tapahtuman ajaksi, ja polttoainetankissa tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta. Myös avaimet täytyy ottaa virtalukosta tapahtuman ajaksi.

VARTIOINTI: Järjestäjä vastaa yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei vastaa näytteilleasettajan tavaroiden tai rakenteiden vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyyn liittyvien tavaroiden tai esitteiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueelle vastaa aina näytteilleasettaja.

VAKUUTUKSET: Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, josta vakuutusehtojen mukaisesti korvataan järjestäjän toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, johon vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Näytteilleasettajan tai sen alihankkijan laitteista, asennuksesta tai rakenteista aiheutuvia vahinkoja järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajien sekä osaston teknisten ratkaisujen toimittajien on hankittava asianmukaiset vastuu- ja muut vakuutukset tapahtuman ajaksi. Osaston rakentajilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus, joka pyydettäessä on esitettävä.

YLEISET MÄÄRÄYKSET: Kaikenlainen kiinnittäminen tapahtuma-alueen rakennuksiin tai hallien katto-, pilari- tai seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Näytteilleasettaja tai teknisten ratkaisujen toimittaja on täysin vastuussa aiheuttamastaan vahingosta messukeskuksen rakennuksille tai tapahtuman asiakkaille. Näistä ehdoista poikkeaminen ilman järjestäjän suostumusta voi johtaa osaston sulkemiseen tai merkittäviin lisäkustannuksiin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa, jonka osapuolet sopivat, elleivät sovi, sopimus- ja lainsäädäntöpaikkana pidetään Vantaan kaupunkia.

FORCE MAJEURE: Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tai siirtää tapahtuma toiseen ajankohtaan tai paikkaan, mikäli se ei ole mahdollista voittamattomien esteiden vuoksi. Mikäli tapahtumaa ei voida järjestää viranomaisten määräyksestä tai muusta järjestäjälle ylivoimaisesta esteestä johtuen, korvausvelvollisuus ei ole voimassa.

Tervetuloa!